30e interview ‘Leden aan het woord’ voor NOVEX

NOVEX is een belangenorganisatie voor (levens)executeurs, vereffenaars en toezichthouders waarbij meer dan 350 professionele (levens)executeurs, vereffenaars en toezichthouders zijn aangesloten. NOVEX maakt de consument bewust van regie bij leven en dood. Sinds 2018 helpen we NOVEX met continue marketing, waar het interviewen van leden onderdeel van is. Inmiddels hebben we meer dan dertig leden gesproken over hun werk en het lidmaatschap bij NOVEX. We vertellen je graag meer over deze mijlpaal en het concept ‘Leden aan het woord’.

Leden aan het woord NOVEX