Spring naar content

DESTEP-analyse

DESTEP analyse

Wat is een DESTEP-analyse? In dit artikel leggen we je uit wat een DESTEP analyse is en hoe je een DESTEP analyse maakt. We leggen uit wat de zes macro-factoren inhouden en geven we duidelijke voorbeelden waarmee je zelf aan de slag kan. Tot slot geven we ook bronnen waar je informatie kunt vinden.

Wat is een DESTEP analyse?

Een DESTEP analyse is een analyse waarmee je de macro-omgeving in kaart brengt. Een macro-omgeving is de omgeving van een organisatie waar het bedrijf geen invloed op kan uitoefenen, maar die wel impact heeft op het bedrijf. Hoewel een organisatie niet direct invloed kan uitoefenen op de DESTEP elementen, kun je als organisatie hier wél op inspelen.Bij een DESTEP analyse analyseer je zes groepen, die overeenkomen met de naam DESTEP: demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek-juridisch.

Waarom is een DESTEP analyse belangrijk?

Zoals gezegd leg je met een DESTEP analyse factoren bloot die invloed hebben op jouw organisatie. Het is dan ook belangrijk dat je als organisatie bewust bent van deze factoren én dat je vervolgens ook kan inspelen. Op basis van je DESTEP analyse kun je kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) vaststellen, die je vervolgens weer kunt gebruiken in je SWOT-analyse. Je SWOT-analyse gebruik je om je marketing of zelfs bedrijfsstrategie op af te stemmen.

De zes factoren van een DESTEP-analyse (DESTEP analyse voorbeeld)

DESTEP staat voor demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek-juridisch. Hieronder leggen we per onderdeel uit wat dit betekent én geven we concrete voorbeelden van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die je mee kunt nemen in jouw analyse.

Demografische factoren

Het woord ‘demografie’ betekent volgens de Van Dale ‘een statistische beschrijving van de bevolking’. Het gaat bij demografie om alles wat de bevolking kenmerkt. Denk daarbij aan de omvang, de groei en de samenstelling van de bevolking. De demografische kenmerken kunnen bepalen waar organisaties zich op richten. Je kunt je voorstellen dat het interessant is om je te richten op een oudere doelgroep wanneer er de komende 10 tot 20 jaar sprake is van vergrijzing. Door te kijken naar de demografische factoren, kun je een inschatten maken van potentiële doelgroepen.

Voorbeelden van demografische kansen en bedreigingen

 • Bevolkingsgroei
 • Veranderende leeftijdsstructuur
 • Vergrijzing
 • Verstedelijking
 • Migratiepatronen
 • Veranderingen in gezinsstructuren
 • Onderwijsniveaus

Bronnen voor demografische gegevens

 • Nationale statistiekbureaus, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank
 • Onderzoeksbureaus en marktonderzoeken, zoals Ipsos en Nielsen

Economische factoren

De economische factoren in de DESTEP-analyse gaan over de economische omstandigheden en trends die invloed hebben op de organisatie. Dit kan landelijk zijn, maar ook zeker Europees of mondiaal. Dit gaat over bijvoorbeeld macro-economische factoren, zoals economie, inflatie en rentetarieven, en industrie-specifieke economische factoren, zoals marktgroei. Vergeet bij economische factoren ook zeker niet om terug te kijken. Stel: er wordt een recessie voorspeld. Hoe ging het met de organisatie tijdens een vorige recessie? En wat kun je daar van leren?

Voorbeelden van economische kansen en bedreigingen

 • Economische groei
 • Lage rentetarieven
 • Overheidssubsidies
 • Handelsovereenkomsten
 • Recessie/crisissen
 • Hoge rentetarieven
 • Inflatie
 • Globalisering

Bronnen voor economische gegevens

 • Centraal Planbureau
 • Centrale banken (bijvoorbeeld Europese Centrale Bank of de Nederlandse Bank)
 • Financiële nieuwsmedia (bijvoorbeeld het FD)

Sociaal-culturele factoren

De sociaal-culturele factoren in de macro omgeving gaan over de cultuur en de sociale waarden en normen in een land. Het gaat hier in feite om ‘de consument’. Je kan in deze factor kijken of er bepaalde trends zijn. Ook is het belangrijk dat je kijkt naar de heersende normen en waarden in het land. Het is een vrij brede factor.

Voorbeelden van sociaal-culturele kansen en bedreigingen

 • Veranderende levensstijltrends
 • Groeiende diversiteit
 • Veranderingen in consumentengedrag

Bronnen voor sociaal-culturele gegevens

 • Nationale statistiekbureaus
 • Rapporten van maatschappelijke organisaties
 • Nieuwsmedia en sociale media
 • Onderzoeksbureaus

Technologische factoren

Technologische factoren gaan over alles wat betrekking heeft op technologie. Denk aan nieuwe productiemethodes maar uiteraard ook de sociale media en de opkomst van Artificiële Intelligentie. Het is belangrijk dat organisaties deze trends in de gaten houden om zo concurrerend te blijven in een veranderende markt. Technologische factoren kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprocessen stroomlijnen en nieuwe producten of diensten mogelijk maken.

Voorbeelden van technologische kansen en bedreigingen

 • Opkomst van Artificiële Intelligentie (AI)
 • Digitalisering
 • Automatisering
 • Big Data
 • Cyberveiligheid

Bronnen voor technologische gegevens

 • Technologische nieuwsplatforms
 • Patentbureaus
 • Onderzoeksinstellingen en universiteiten
 • Marktonderzoeksbureaus
 • Bedrijfsrapporten

Ecologische factoren

Ecologische factoren zijn alle factoren die te maken hebben met het milieu. Denk aan klimaatverandering, natuurrampen of de houding die consumenten hebben ten opzichte van het milieu. Ecologische factoren kunnen van invloed zijn op organisaties, met name voor organisaties in sectoren als landbouw, energie of productie.

Voorbeelden van ecologische kansen en bedreigingen

 • Duurzaamheid
 • Overheidssubsidies
 • Circulaire economie
 • Milieuwetgeving

Bronnen voor ecologische gegevens

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wetenschappelijke publicaties
 • Internationale organisaties (bijvoorbeeld de Verenigde Naties)
 • Milieu-NGO’s

Politiek-juridische factoren

Politiek-juridische factoren zijn alle politieke en wetmatige factoren. Denk aan wetten, regelgeving, belastingbeleid en politieke stabiliteit. Politiek-juridische factoren kunnen een grote impact hebben op hoe organisaties hun werk kunnen én mogen doen, én hoe zij winst kunnen maken.

Voorbeelden van politiek-juridische kansen en bedreigingen

 • Handelsovereenkomsten
 • Nieuwe wetgevingen
 • Politieke instabiliteit
 • Belastingwetgeving

Bronnen voor politiek-juridische gegevens

 • Overheidswebsites en jurisprudentie
 • Juridische databases
 • Nieuwsmedia
 • Bedrijfs- en brancheorganisaties

In deze video hieronder wordt de DESTEP analyse helder uitgelegd.

Nieuwsgierig geworden? Laten we eens een kop koffie drinken!

Herman Koot

Laten we eens kennismaken!

Plan een afspraak

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings